आरोग्य सेविकेची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या, ANM Job Chart in Marathi, Sister Job Chart in Marathi, Sister chi kame, Nurse chi kame, सिस्टर ची कामे

आरोग्य सेविकेची सिस्टरची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या ANM Job Chart in Marathi

ANM Job Chart in Marathi, महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग ( शासन निर्णय क्रमांक – आरईएस १०.१००१ / प्र.क्र .१ १२२ / सेवा दिनांक -११/१२/२००१ ) बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी ( महिला ) या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, ANM Job Chart in Marathi ANM म्हजेच सरकारी दवाखान्यातील सिस्टर, यांचे मुख्यत्वे २ Read more…

error: Content is protected !! कॉपीराईट केलेली माहिती, कॉपी करू नका.