24 September 2020 CHO Important MCQ

24 September 2020 CHO Important MCQ. No need to login, no need to submit your mobile number or Email. Just visit our website, Solve the MCQ and Submit Answers, You will get instant results, with Correct answers and a Question list. Join our Telegram group for more updates. To join Read more…

23 September 2020 CHO Important MCQ

समुदाय आरोग्य अधिकारी आजचे महत्वाचे प्रश्न उत्तरासह, NHM CHO Important 20 MCQ. टेलीग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी https://t.me/CHO_MCQ_Free_Test या लिंक वर क्लिक करा. व्हाट्स अ‍ॅप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी https://chat.whatsapp.com/IzFSQEMMZgg1djn0hJggFH या लिंक वर क्लिक करा. 23 September 2020 CHO Important MCQ:- 23 September 2020 वरील प्रश्नांंची उत्तरे:- Answers of above Read more…

22 September 2020 CHO Important MCQ

22 September 2020 CHO Important MCQ समुदाय आरोग्य अधिकारी महत्वाचे प्रश्न NHM CHO Important 20 MCQ. 22 September 2020 CHO Important MCQ:- 22 September 2020 वरील प्रश्नांंची उत्तरे:- Correct answers are 1) A 2) B 3) C 4) B 5) B 6) B 7) C 8) C 9) A 10) Read more…

समुदाय आरोग्य अधिकारी महत्वाचे प्रश्न NHM CHO Important 20 MCQ

समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्र स्तरावर १३ सर्व्हिसेंस उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे . सदर १३ सर्व्हिसेंस खालीलप्रमाणे आहे . समुदाय आरोग्य अधिकारी १३ सर्व्हिसेंस:- १ ) प्रसुतिपुर्व व प्रसुती सेवा २ ) नवजात अर्भक व नबजात शिशुना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवा , ३ ) बाल्यावस्था व किशोरवयीन आरोग्य सेवा Read more…

error: Content is protected !! कॉपीराईट केलेली माहिती, कॉपी करू नका.