www.marathidoctor.com, menopause, rajonivrutti, मेनोपॉज, रजोनिवृत्ती , रजोनिवृत्ती अर्थ , रजोनिवृत्ती लक्षणे , रजोनिवृत्ती उपाय, menopause अर्थ , menopause लक्षणे , menopause उपाय , menopause mahiti, dr. vivekanand ghodake

रजोनिवृत्ती Menopause in Marathi

मेनोपॉज म्हणजे काय? What is Menopause in Marathi? उतारवयात वयाच्या ४५ ते ५० वर्षाच्या दरम्यान स्त्रीला मासिकपाळी येणे कायमचे बंद होते, त्याला Menopause असे म्हणतात. रजोनिवृत्ती Rajonivrutti in Marathi :- Menopause ला मराठीमध्ये काय म्हणतात ? मेनोपॉज / Menopause ला मराठीमध्ये रजोनिवृत्ती किंवा उतारवयातील पाळी बंद होणे असे म्हणतात. रजोनिवृत्ती Read more…

error: Content is protected !! कॉपीराईट केलेली माहिती, कॉपी करू नका.
%d bloggers like this: